Skip to content

Snabbguide till bygglov för restauranger

Är det här året då du vill ta tag i uteserveringen, måla om fasaden, förändra planlösningen, sätta upp fasadskyltar, eller kanske bygga helt nytt? Vare sig du siktar på små eller eller stora förändringar så är det hög tid att ansöka om bygglov!

SVEA gruppen kan hjälpa dig med underlag som till exempel ritningar, elevationer och produktinformation. Vi kan även göra själva ansökan samt sköta kontakt med kommun och underleverantörer! Kontakta oss på 013-31 31 25 eller sales@svea.nu så hjälper vi dig.

När behöver jag ansöka om bygglov?

När du vill bygga nytt, bygga till eller göra större ändringar behövs bygglov, men det kan även behövas vid mindre byggen som att sättta upp plank, mur eller skyltar. Ibland måste du göra en anmälan även om bygget inte kräver bygglov. Kontakta din kommun för att få reda på vad just din byggnation kräver, eller kontakta oss på SVEA för mer information.

Hur lång tid tar bygglovet och hur länge gäller det?

När du väl fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom 2 år och vara färdigställt inom 5 år. När du skickat din ansökan ska beslut om godkännande tas inom 10 veckor, men tiden får förlängas en gång med högst 10 veckor. Med andra ord kan ansökningstiden ta upp mot hela 20 veckor!

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla ritningar, beskrivningar och andra åtgärder som behövs för att åtgärden ska kunna prövas, vad som behövs i just ditt fall beror på vilken åtgärd som ska utföras. För enklare ärenden behövs normalt inte lika omfattande handlingar. Förutom de specifika krava på innehåll som finns i plan- och bygglovsstiftningen är det bygglagsnämnden som avgör vilka uppgifter som behövs för att kunna pröva anmsökan.

Ansökan och blanketter

Avgiften för bygglov och anmälan varierar från kommun till kommun och bestäms av byggnadsnämnden. Till byggnadsnämnden vänder du dig också för att få blanketter till ansökan om bygglov.

Har du fler frågor? Kontakta oss på 013-31 31 25 eller sales@svea.nu så hjälper vi dig.