Skip to content

Projektdesign

Våra projekterare och inredningsarkitekter tar allt i beräkning – så att du slipper.

Vi hjälper dig från din första idé och kan ta fram moodboards och designförslag såväl som planritningar, 3D-modeller, bygglovshandlingar och konceptmanualer.

Projektdesign är vår skapande och planerande del av företaget. Vi arbetar inom tre huvudsakliga områden för restauranger – kökskonsultation, koncept, och projektering. För offentliga miljöer, butiker och kontor erbjuder vi konsultation för layout, interiörkoncept samt projektering.

Kökskonsultation

Våra erfarna kökskonsulter strävar ständigt efter att vara marknadsledande vad gäller kostnadseffektiva storkökslösningar. I nära samarbete med marknadens köksleverantörer ligger vi i framkant vad gäller nya produktkunskaper och kvalitativa lösningar.

Vårt fokus är maximalt nyttjande av varje enskild lokalyta samt flödesoptimering för ett framtida effektivt kök där allt har sin rätta och bästa plats. Vi ser utifrån kökspersonalens perspektiv samtidigt som vi är inriktade på kostnadseffektivitet. Vi väljer en maskinpark som både uppfyller era krav på matlagningen och samtidigt främjar energibesparing. Vår ambition är att skapa harmoniska och flexibla förslag med god arbetsmiljö, god hygien och ett högt miljötänk.

Vi kan hjälpa er med:

 • Storkökskonsultation
 • Upphandlingsunderlag
 • Bygghandlingar kök
 • Konstruktion köksinredning
 • Konceptanpassade kök
 • Köks- och restaurangbesiktningar

Koncept

Våra arkitekter och inredningsdesigners kan leverera kompletta konceptmanualer för framtidens restauranger, caféer och andra offentliga miljöer. Ert koncept arbetas fram utifrån verksamhetens önskemål och förutsättningar. Vi skapar ert koncept så att det är skalbart och anpassningsbart vid expansion.

Vi har fokus på innovation och unika inredningslösningar för att attrahera gäster och besökare för en vinstgivande verksamhet. Vi kan presentera det ni vill förmedla!

Vi kan hjälpa er med:

 • Konceptmanualer
 • Ritningar i 2D och 3D
 • Inredningsdesign
 • Bygghandlingar för inredningsdesign
 • Lokalprofilering
 • Grafisk layout och profil

Projektering

Vi på SVEA gruppen har erfarenhet från olika slags byggprojekt, stora som små och vet hur viktigt det är att arbeta mot bestämda mål. Att anlita oss är att välja trygghet där allt blir rätt från början.

SVEA gruppen planerar, synliggör, strukturerar, leder, styr och samordnar samtliga arbeten inför och under projektet. Erfarenheten gör att vi har god framförhållning och vi är alltid redo för nästa utmaning.

Med vår gedigna bakgrund och kunskap har vi en helhetssyn som möjliggör alternativa lösningar och skapar en effektiv kostnadsstyrning.

Vi tar ansvar för våra arbeten och vi har stor respekt för varje unik leverans. Vår leverans är inte klar förrän vår kund är nöjd.

Vi kan hjälpa er med:

 • Projektering el, VVS, bygg
 • Projektledning
 • Gränsdragningsanalys
 • Kostnadskalkyler vid etablering
 • Intäktskalkyler vid etablering
 • Projektkonsultation