Skip to content

Dags att ansöka om bygglov!

Vill du till exempel utöka serveringen eller bygga en helt ny uteservering? Måla om fasaden eller göra förändringar i planlösningen? Har du tagit över en lokal och behöver få den registrerad som annan verksamhet? Ja då behöver du göra en bygglovsansökan.

Man kan ansöka om bygglov själv. Nedan följer lite information som kan vara bra att veta om när man gör en bygglovsansökan. 

SVEA Gruppen kan hjälpa dig med underlag som till exempel ritningar, elevationer, produktinformation. Vi kan även göra själva ansökan samt sköta kontakten med kommunen och underleverantörer. Hör av dig till oss på sales@svea.nu eller 013-31 31 25 så hjälper vi dig.

Hur lång tid tar bygglovet och hur länge gäller det?

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. Du behöver alltså inte börja bygga direkt när du fått ett godkänt bygglov.

Man bör dock vara medveten om att beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. Med andra ord kan ansökningstiden ta upp emot hela 20 veckor. Om man har otur kan en ansökan som skickas in idag alltså besvaras i början på april 2021. 

När behöver du ansöka om bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta oss på SVEA gruppen eller din kommun. 

Vad ska en ansökan innehålla

En ansökan ska innehålla ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. Vad som behövs beror på vilken åtgärd som ska utföras. För enklare ärenden behövs normalt inte lika omfattande handlingar som för mer komplicerade. Förutom de specifika kraven på innehåll som finns i plan- och bygglagstiftningen är det byggnadsnämnden som avgör vilka ritningar, beskrivningar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.

Avgifter och blanketter

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för bygglov och anmälan, vilken varierar från kommun till kommun. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Det är även till byggnadsnämnden du vänder dig för att få blanketter till att ansöka om bygglov.