Skip to content

Table for two för Peab

Svea gruppen inredde lägenheten Table for two för Peab till Vallastaden expo 2017. Inredningen bygger på ett Airdine-koncept där en student ska kunna dryga ut sin studiekassa genom att erbjuda bostadsområdet en minivariant av en restaurang i hemmamiljö. Konceptet kopplar liksom Airbnb ihop privatpersoner – men istället för boende handlar det om middag. Det är en teknisk lösning som bygger på social interaktion mellan människor, där resultatet blir nya upplevelser såväl matmässigt som socialt. Vårt fokus har legat på att skapa en känsla av en välplanerad och inbjudande lägenhet som går i restauranginredningens anda både vad gäller funktionalitet och intryck.