Skip to content

Ny Burger King till Gränbystaden

Svea har fått uppdraget att leverera nya Burger King till Gränby i Uppsala. Gränbystaden ligger två kilometer från Kungsgatan i centrala Uppsala och rymmer ett område från E4an och Bärbyleden i norr till Vaksalagatan i söder. Hjärtat i Gränbystaden är Gallerian, det som tidigare hette Gränby Centrum och har cirka nio miljoner besök varje år. Restaurangen kommer stå färdig för sina gäster den 25 november 2016.