Skip to content

Svea är nu medlemmar i BFS

  • by

BFS är branschföreningen för Sveriges tillverkare och leverantörer av storköksutrustning och -inredning.

Alla medlemmar i BFS har minst tre års branscherfarenhet och följer BFS’s rekommendationer, svensk lagstiftning och standarder. Som kund till en BFS-medlem behöver du aldrig oroa dig för att få en produkt som inte uppfyller gällande krav.

Att skapa säkerhet och trygghet för dig som kund är föreningens främsta mål!